ἐκφαυλίζεσθε


ἐκφαυλίζεσθε
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres imperat mp 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres ind mp 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres imperat mp 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres ind mp 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
ἐκφαυλίζω
depreciate
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.